Traditional Ho'oponopono

This description of the traditional Ho'oponopono comes from Hui Malama Ola Na O'iwi, The Native Hawaiian Health Care System for the Island of Hawai'i, Hilo.

Ho'oponopono means "To settle or make things right".
If there is a problem or an ill person in the family, the Haku or elder, calls the family together for a Ho'oponopono.

Opening phase:
PULE WEHE - opening prayer sets the tone - develop trust - commitment
KUKULU KUMUHANA - determine emotional resources - identify problem

Discussion phase:
MAHIKI - unravel the problem like the layers of an onion
HIHIA - untangle deep upsets - place in proper order

Resolution phase:
HALA - review - make sure there are no loose ends from the original problem
KALA - to release from the burden
OKI - to sever the knots - bury the pains
MIHI - forgiveness

Process for stalemate:
HO'OMALU - recess - period of silence
HO'OMAUHALA - unable to resolve - hold fast to the problem
May be necessary to stop Ho'oponopono until sticky point is resolved

Closing phase:
PANI - closure - make certain everyone is satisfied
PULE HO'OPAU - closing prayer (opposite of Pule Wehe)
PAINA - feast - happiness

Ho'oponopono reactions and comments

Thank you for the very vibrant weekend seminar. It was very nice meeting You. It complemented and made, what I read before, very alive and real. Your way of teaching made this "serious stuff" to "easy-to-do-stuff".
Peter Maas


Thank YOU and Ho'oponopono!!! Now I will let all I learned there sink slowly and deep! And moisture it with Blue Solar Water, holy peace water!

With deep love,
Elisabetta from Finland


Today, I must give an opinion about the book "Zero Limits". Nothing was indeed necessary to make believe in Ho'oponopono, just cleaning.
The lessons, material you gave us, is what you really have to know about Ho'oponopono. It is absolutely a must to do the course to "understand" this.

Thank you Gerda,
Aloha with The Peace of "I"
Milly Scott


Life already was good but is getting better and better. I feel the power of Ho'oponopono. Looking at my family, I see that the effect is enormous. We just got our foster child of 2 1/2 years old. I am sure that I definitely want to visit Hawaii one of these days.

Love and Gratetude
Bo de Zwaan


Thank you so much for the Ho'oponopono course in Amsterdam! It was great. About two weeks after the course my lower back problems disappeared, and now my back is feeling normal. This miracle happened because of Ho'oponopono.
I am very gratefull about this Hawaiian healing method, and your marvelous training course.

Seppo Malinen
Finland

HO'OPONOPONO

"We kunnen een beroep doen op de Goddelijkheid, die onze persoonlijke blauwdruk kent, voor bevrijding van al onze beperkende gedachten en herinneringen. Het is een kwestie van verder te gaan dan de traditionele manieren om kennis over onszelf te verkrijgen."
Kahuna Lapa'au (Hawaiiaanse genezeres) Morrnah Nalamaku Simeona (1913-1992)

Wat is Ho'oponopono?
Ho'oponopono betekent rechtzetten/corrigeren. Bij conflicten, ziektes, onheil etc. kwam de familieleden bij elkaar en deden een vergevingsproces dat geleid werd door een meestal ouder familielid. De Ho'oponopono duurde zolang als nodig was om te komen tot vergeving. Ho'oponopono was een onafscheidelijk deel van de Hawaiiaanse filosofie en manier van leven, waardoor men in harmonie leefde met elkaar, de natuur en de Kosmos. Ook vandaag de dag wordt er nog binnen Hawaiiaanse families op de traditionele manier Ho'oponopono gedaan.
Er zijn meerdere manieren om Ho'oponopono te doen. Zo benadrukte mijn Lomilomi lerares Aunty Margaret Machado om zorgen niet mee de nacht in te nemen: "Before the sun goes down, do your Ho'oponopono." Anderen zeggen: "Geef voor zonsondergang je problemen aan de zon. De zon neemt ze mee naar het diepste van de oceaan waar ze worden gereinigt."

Een bijzondere groep vormden de Kahuna Lapa'au (Hawaiiaanse genezers) waarvan sommigen door hun diepgaande kennis van de schepping in staat waren om, in slechts enkele minuten, genezingen tot stand te brengen. Deze bijzondere kennis omvat de werking van de drie delen van ons Zelf.

Morrnah Nalamaku Simeona was zo'n Kahuna Lapa'au die al op zeer jonge leeftijd genezingen tot stand bracht. Stapsgewijs de traditionele Ho'oponopono volgend, ontwikkelde ze een moderne Ho'oponopono methode aangepast aan de huidige tijd waarbij het niet meer nodig is voor de betrokken partijen om fysiek aanwezig te zijn.
Door deze moderne Ho'oponopono toe te passen worden onevenwichtigheden, die stress en ziekte veroorzaken, op eenvoudige wijze getransmuteerd.

HOE KAN DEZE METHODE MIJ HELPEN?

We zijn het middelpunt van ons eigen universum,
de hoofdrolspeler in ons eigen blijspel of drama.
De manier waarop we de wereld ervaren, is een weerspiegeling van onze innerlijke beleving. Als we ons ergens aan storen, ziek zijn of gespannen, is de plaats om naar een oplossing te
zoeken, niet buiten, maar binnen onszelf. Door Ho'oponopono te doen, herstelt de harmonie, ten eerste in onszelf en daardoor in de wereld die ons omringt. Dit gebeurt zonder dat het nodig is om eerst een situatie of probleem te analyseren. Een
vreugdevol, rijk en vredig leven is voor iedereen mogelijk door op deze eenvoudige wijze Ho'oponopono te doen.

ONDERWERPEN DIE BEHANDELD WORDEN TIJDENS DE TWEEDAAGSE HO'OPONOPONO TRAINING

* Uitleg over de traditionele manier van familie Ho'oponopono
* Ho'oponopono volgens Morrnah Nalamaku Simeona
* De drieëenheid van het bewustzijn
* Goddelijkheid is ritme.
* Het vermeerderen van vitale energie of mana
* Problemen oplossen
* Loslaten van spanningen (geen stressmanagement of beheersing, maar loslaten)
* Het onderbewustzijn op een snelle en veilige manier bevrijden van ongewenste en negatieve herinneringen en blokkades die disharmonie en ziekte veroorzaken
* Karmische reiniging van mensen, situaties, landen, gebouwen en voorwerpen
* Het loslaten van pijnlijke herinneringen in verband met conceptie, erfelijkheid, abortus, miskraam etc.
* Mahiki - reiniging van voorwerpen en het bevrijden van aardgebonden geesten
* Dood en overgaan
* Het gebruik van de pendel
* Lichamelijk in evenwicht komen
* Meditatie

Klik op de link in het submenu aan de rechterkant van de pagina om naar de pagina te gaan met doelstellingen en toepassingen.

De Ho'oponopono trainingen worden gegeven door Ke'Ola Gerda van der Linden.
In 1989 organiseerde zij het eerste seminar voor Morrnah Nalamaku Simeona in Nederland. Sindsdien organiseert en onderwijst zij Morrnah's Ho'oponopono.

 

DOELSTELLINGEN VAN ZELF I-DENTITEIT door HO`OPONOPONO

1. Om alle Aka Koorden of verbindingen met onevenwichtige, disharmonieuze, negatieve situaties en gemoedsstemmingen los te laten en door te snijden (oki).
2. Om evenwicht (kaulike) en geestelijke vrede (maluhia) in zichzelf en met anderen, de natuur en de Kosmos te bereiken.
3. Genezingen bewerkstelligen: spiritueel en mentaal, dan lichamelijk en materieel.
4. Mahiki of Bevrijden van negatieve vibraties: om te helpen bij het bevrijden van aardgebonden geesten van personen, plaatsen, situaties, voorwerpen (bezield of onbezield).
5. Reïncarnatie: helpen om personen etc. van ongelukkige, negatieve ervaringen uit vorige levens te bevrijden, het oplossen en verwijderen van trauma uit de geheugenbank zonder stress te creëren (Ho`okina Hou ia)

De wet van oorzaak en gevolg overheerst in alles van het leven en de levenscycli.

 

TOEPASSINGEN

Volwassene of kind met algemene kwalen, stoornissen etc.
Stervende patiënt - familiebijeenkomst
Slachtoffer van een ongeval, zelfmoord, verdrinking, geweld - en oorlogsslachtoffers, kindermoorden etc.
Onenigheid tussen twee of meer personen (familie, werk)
Slachtoffer van een vloek (Anai) door een persoon, priester of kahuna
Uhane Hele: slaapziekte (ziel is uit het lichaam getreden).
Bevrijden van aargebonden geesten.
Bezeten zijn door geesten (uhane noho); Mahiki (vrijmaken van negatieve vibraties).
Een nieuwe carrière of onderneming starten; om blokkades te verwijderen die belemmeringen of problemen zouden kunnen veroorzaken op spiritueel, mentaal of fysiek gebied.
Gevallen van abortussen en miskramen.
Voorbereiding op ziekenhuis, herstellingsoord etc.
Behandeling op afstand voor instituten, medewerkers, leidinggevenden of iedereen met wie men betrokken kan raken. Ongelukkige of traumatische ervaringen die men in een vorig leven samen heeft gehad, scheppen problemen in de huidige omgang tussen personen. De Ho`oponopono helpt aka koorden en bindingen te verbreken en meer harmonieuze en vredige relaties op te bouwen of te creëren.